دوشنبه 17 بهمن 1401
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/17 14:37

 

لیست اسامی معاونین فرمانداری تنگستان بعد از انقلاب اسلامی استان بوشهر

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

مدرک ورشته تحصیلی

محل خدمت

تاریخ مسئولیت

عکس

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

ابراهیم

محمدی

خدر

1335

169

لیسانس

اهرم تنگستان

10/9/77

4/8/82

 

2

سید اسماعیل

موسوی

عبدالله

1348

1

فوق لیسانس

اهرم تنگستان

10/8/82

30/10/86

3

اسماعیل

کاظمی

صفر

1349

455

فوق لیسانس

اهرم تنگستان

30/10/86

20/2/93-

 

4

رسول

رستمی

اسمعیل

1356

1167

فوق لیسانس

اهرم تنگستان

20/2/93

29/9/93

 

5

احمد

دشتی

علی

1352

5418

لیسانس

اهرم- تنگستان

1393/9/29

1399/1/22

 

 6

 یونس 

غلامی زاده

 نورالله

 1361

  635

 لیسانس

 اهرم تنگستان

  1399/1/22

1401/2/17

 

 

 رضا

 ریاحی

 

 

 

 لیسانس

 اهرم تنگستان

 1401/2/17

 تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب