دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
آخرین اخبار
معرفی فرماندار
اقدامات
ارتباط با فرماندار
نظر سنجی
نظرسنجی درباره سایت
 • 1-   رضایت شما از عملکرد فرمانداری تنگستان در سال 96چه میزان است ؟


  بسیار عالی          عالی            متوسط                   ضعیف     

  2- رضایت شما از پیگیری مسائل و مشکلات منعکس شده به چه میزان است؟

  بسیار عالی             عالی            متوسط                   ضعیف    

  3-   رضایت شما از اجرای پروژه های عمرانی به چه میزان است؟

  بسیار عالی             عالی            متوسط                   ضعیف      

  4-  رضایت شما از اجرای برنامه های فرهنگی، هنری به چه میزان است؟

  بسیار عالی             عالی            متوسط                   ضعیف      

  5-   رضایت شما از اطلاع رسانی و انعکاس اخبار به چه میزان است؟

  بسیار عالی             عالی            متوسط                   ضعیف      

  6-   مسائل، مشکلات و پیشنهادات را در باکس زیر ارسال نمائید.


  بسیار عالی             عالی            متوسط                   ضعیف      
مناسبتها و رویدادها