دوشنبه 17 بهمن 1401
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/17 14:37

اسامی معاونین امور عمرانی  فرمانداری تنگستان
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

بومی       غیر بومی

مدرک ورشته تحصیلی

محل خدمت

تاریخ مسئولیت

ملاحظات

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

پرویز

شعبانی

شنبه

1345

غیر بومی

فوق لیسانس

فرمانداری تنگستان

19/11/1390

15/4/1398

  

2

مسلم

سلیمانی

کاظم

1359

 غیر بومی

فوق لیسانس

فرمانداری تنگستان

15/4/1398

1400/12/11

 

3

روح الله

 تنگستانی

محمد

1359

بومی

فوق لیسانس

فرمانداری تنگستان

1400/12/11

 تاکنون


 
 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها

تنظیمات قالب