دوشنبه 17 بهمن 1401
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/17 14:37
 •  
 • ردیف

  نام
  نام خانوادگی

  نام پدر

  تاریخ تولد

   
  بومی-غیربومی
  (استان بوشهر)

  مدرک ورشته تحصیلی

  محل خدمت

  تاریخ مسئولیت

  عکس

  تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه

   

  1

  غلامحسین کفائی

  کاووس

   1322

  غیر بومی

  لیسانس

  تنگستان

  1359/3/5
   

  1359/12/10
   

   
   

   

  2

  مرتضی اجلالیان

  محمد علی

  1330

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان


  1359/12/10
   


  1360/6/25
   

   

  3

  عبدالرسول کیانپور

  حبیب

  1333

  غیر بومی

  دیپلم

  تنگستان

  1360/6/25

  1361/5/19

   

  4

  هادی ملکی نژاد

  قسمت الله

  1336

  غیربومی

   

  تنگستان

  1361/5/19
   

  1362/2/25
   

   

  5

  علی نقیلو

   

   

  غیربومی

   

  تنگستان

  1362/2/26

  1365/3/2

   

  6

  احمد زیارتی

  عبدالله

  1336

  غیربومی

   

  تنگستان

  1366/3/26

  1366/12/18

  7

  حمید رضا وطنخواه

  حامد

  1339

  غیربومی

   

  تنگستان

  1366/12/19
   

  1368/4/8
   

  8

  سید علی موسوی نژاد

  سید محمد

  1336

  بومی

  لیسانس

  تنگستان

  1368/6/25
   

  1370/11/28
   

  9

  مهدی جمالی طلب

  محمد رضا

  1332

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان

  1370/11/28
   

  1375/3/26
   

  10

  عباس تبرکی

  حسن

  1337

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان

  1375/7/8
   

  1377/5/10
   

  11

  ماشاءالله حیدرزاده

  احمد

  1337

  بومی

  لیسانس

  تنگستان

  1377/5/1

  1381/5/8

  12

  حسینعلی بوستانی

  الله کرم

  1336

  غیر بومی

  لیسانس

  تنگستان

  1381/6/9
   

  1385/2/2
   

  13

  غلامحسین پولادی

  حیدر

  1342

  بومی

  فوق لیسانس

   تنگستان

  1385/2/3

  1387/9/24

  14

  حسین حیدری

  خدارحم

  1347

  غیربومی

  فوق لیسانس

  تنگستان

  1387/9/25
   

  1389/3/16
   

  15

  عبدالرسول زارع

  غلامشاه

  1349

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان

  1389/8/3

   

  1391/5/28

  16

  احمدجعفری نسب

  محمد

  1350

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان

  1391/5/29
   

  1392/11/20
   

  17

  غلامرضا ترک زاده

  ابراهیم

  1343

  غیربومی

  لیسانس

  تنگستان

  1392/11/21
   

  1395/4/12
   

  18

  عادل دهدشتی

  نصراله

  1362

  غیربومی

  فوق لیسانس

  تنگستان


  1395/4/12
   


  1396/11/28
   

  20

  عبدالحسن رفیعی پور

  علی

  1356

  غیربومی

   فوق لیسانس

  تنگستان

  1397/8/30

  1400/8/22

  21

  احمد لطفی

   

   

  غیر  بومی

  لیسانس 

   تنگستان

  1400/8/22

  تاکنون 

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
تنظیمات قالب