دوشنبه 17 بهمن 1401
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/17 14:37

دیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

بومی غیر بومی

مدرک ورشته تحصیلی

محل خدمت

تاریخ مسئولیت

تنگستان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

 

 عکس

1

غلامحسین کفایی

کاووس

1322

غیر بومی

لیسانس

مرکزی

 

 

 

 

2

عبدالحسین حفظ الله

 

 

غیر بومی

 

مرکزی

30/5/59

 

 

 

3

علی اکبر قربانی

حسین

1336

غیر بومی

دیپلم

مرکزی

14/3/60

25/6/61

 

 

4

محمد حسین آذرنیا

 

1337

غیر بومی

فوق دیپلم

مرکزی

20/6/61

9/8/63

 

 

5

سید احمد حقیقت

سید حسن

1334

غیر بومی

دیپلم

مرکزی

14/10/64

3/4/66

 

 

6

سید محمد شفیع سیاسی  نژاد

سید محمود

1338

غیر بومی

 دیپلم

مرکزی

2/12/66

11/1/67

 

 

7

ابراهیم محمدی

خدر

1335

غیر بومی

دیپلم

مرکزی

16/2/67

7/1/70

 

8

عباس تبرکی

حسن

1337

غیر بومی

دیپلم

مرکزی

7/1/70

1/2/73

 

9

علی نجفی

عبدالله

1331

غیر بومی

فوق دیپلم

مرکزی

2/3/73

2/3/74

 

10

نصرالله احمدزاده

عبدالرضا

1328

غیر بومی

سوم راهنمایی

مرکزی

24/3/74

19/9/77

 

 

11

علیرضا ریشهری

ابراهیم

1343

غیر بومی

لیسانس

مرکزی

21/8/77

1/10/81

 

 

12

حسین عالی نژاد

غلامرضا

1343

بومی

لیسانس

مرکزی

1/10/81

20/7/85

 

 

13

مالک موحدزاده

مختار

1351

بومی

لیسانس

مرکزی

20/7/85

31/4/87

 

 

14

رسول رستمی

اسمعیل

1356

بومی

فوق لیسانس

مرکزی

9/10/87

22/12/88

 


15

سید محمدصادق هاشمی

سید عبدالرشید

1360

بومی

دیپلم

مرکزی

22/12/88

12/12/91

 

 
 

16

علیرضا بادره

حسن

1361

بومی

لیسانس

مرکزی

12/12/91

20/2/93

 


17

یونس غلامی زاده

نوراله

1361

بومی

لیسانس

مرکزی

20/2/93

98/1/22

 


18

حسین جمالی

عبدالحسین

1349

بومی

دکترا جغرافیا و معماری  شهری

مرکزی

1397/6/11

1400/11/17

 

19

نوالله  جمالی

علی

1353

بومی

دکترا ریاضی

مرکزی

1400/11/17

 

 

فایل ها

تنظیمات قالب