دوشنبه 17 بهمن 1401
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/17 14:37

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

بومی غیر بومی

مدرک ورشته تحصیلی

محل خدمت

تاریخ مسئولیت

ملاحظات

شهرستان

بخش

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

عبدالرسول

کیانپور

حبیب

1333

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

5/9/59

25/6/60

 

2

سید اسماعیل

هاشمی

سید محمود

1334

غیر بومی

دیپلم

تنگستان

دلوار

25/6/60

5/12/62

 

3

رسول

نجفی

محمد

1338

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

6/12/62

25/12/63

 

4

خدارحم

بیژنی

حسین

1336

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

9/11/68

22/3/71

 

5

حسین

پرنیان

حسن

1337

غیر بومی

فوق دیپلم

تنگستان

دلوار

23/11/71

12/11/72

 

6

عباس

تبرکی

حسن

1337

غیر بومی

دیپلم

تنگستان

دلوار

2/2/73

7/7/75

7

ماشاءالله

حیدرزاده

احمد

1337

بومی

فوق دیپلم

تنگستان

دلوار

1/2/76

1/5/77

8

محمد باقر

عباسی سملی

ابراهیم

1346

بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

14/2/77

1/10/78

 

9

عبدالرضا

زمانی

محمد

1346

بومی

فوق لیسانس

تنگستان

دلوار

3/11/78

30/9/81

10

حسن

اسماعیلی

محمد باقر

1353

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

1/10/81

15/4/85

11

قاسم

کریمی

ابراهیم

1349

بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

15/4/85

1/12/87

 

 

12

احمد

جعفری نسب

محمد

1350

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

1/12/87

 

13

ریاض

انصاری

احمد

1342

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

29/9/90

15/9/91

14

هدایت اله

غلامزاده فرد

بهمنیار

1346

غیر بومی

لیسانس

تنگستان

دلوار

12/12/91

15/12/92

 

15

پرویز

شعبانی

شنبه

1345

غیر بومی

فوق لیسانس

تنگستان

دلوار

15/12/92

29/9/93

16

رسول

رستمی

اسمعیل

1356

بومی

فوق لیسانس

تنگستان

دلوار

29/9/93

14/10/95

17

حسن

درویشی

عباس

1354

غیر بومی

فوق لیسانس

تنگستان

دلوار

14/10/95

ت

18

عبدالرضا

 عالی پور

 عباس

 

 بومی

 دکترا

 تنگستان

 دلوار

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها

تنظیمات قالب