پنجشنبه 02 خرداد 1398
گزارش تصویری / با حضور فرماندار تنگستان انجام شد /رونمایی از لباس تیم کار گر بنه گز (کدخبر: 4386)
گزارش تصویری / با حضور فرماندار تنگستان انجام شد /رونمایی از لباس تیم کار گر بنه گز
با حضور فرماندار تنگستان ازلباس تیم کارگر بنه گز که شهردار ورئیس شورای اسلامی شهراهرم و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیزحضور داشتندرونمایی شد