چهارشنبه 27 دی 1396
جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری واقتصاد مقاومتی تنگستان با حضورمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان بخشدار مرکزی و سایر اعضاء در محل سالن شماره یک فرمانداری تشکیل شد
جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری واقتصاد مقاومتی تنگستان با حضورمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان بخشدار مرکزی و سایر اعضاء در محل سالن شماره یک فرمانداری تشکیل شد
منبع :  روابط عمومی فرماند اری تنگستان - نعمت اله پولادی    1396/10/20 18:49        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :