چهارشنبه 27 دی 1396
گزارش تصویری / باحضورمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری تنگستان انجام شد/جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری واقتصاد مقاومتی
گزارش تصویری / باحضورمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری تنگستان انجام شد/جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری واقتصاد مقاومتی جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری واقتصاد مقاومتی تنگستان با حضورمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان  و سایر اعضاء در محل سالن شماره یک فرمانداری تشکیل شد
منبع :  روابط عمومی فرماند اری تنگستان - نعمت اله پولادی    1396/10/20 18:37        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :