دوشنبه 27 آذر 1396
گزارش تصویری / باحضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان انجام شد/ جلسه کمیته سوخت شهرستان
گزارش تصویری / باحضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  فرمانداری تنگستان انجام شد/ جلسه کمیته سوخت شهرستان
 کمیته سوخت تنگستان باحضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  فرمانداری تنگستان در محل سالن شماره یک فرمانداری انجام شد
 
منبع :  روابط عمومی فرماند اری تنگستان - نعمت اله پولادی    1396/9/12 15:48        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :