دوشنبه 27 آذر 1396
گزارش تصویری/ با حضور فرماندار تنگستان انجام شد/ تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان
گزارش تصویری/ با حضور فرماندار تنگستان انجام شد/  تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان
 تجمع بزرگ بسیجیان تنگستان،با حضور فرماندار شهرستان امام جمعه اهرم،معاونین فرماندار،جمعی ازاعضای شورای تامین  واداری  شهرستان، خانواده معظم و معزز شهداءبسیجیان و اقشار مختلف مردم در مصلی نماز جمعه اهرم برگزار شد 96/ azar 5/az 1/1%20(3).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(1).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(2).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(4).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(5).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(6).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(7).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(8).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(9).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(10).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(11).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(12).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(13).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(14).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(15).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(16).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(17).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(18).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(19).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(20).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(21).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(22).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(23).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(24).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(25).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(26).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(27).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(28).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(29).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />

96/ azar 5/az 1/1%20(30).JPG" style="width: 550px; height: 367px;" />
منبع :  روابط عمومی فرماند اری تنگستان - نعمت اله پولادی    1396/9/5 15:12        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :