یکشنبه 06 اسفند 1396
فرماندار تنگستان به اتفاق مدیرکل شیلات استان ، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان ، بخشدار دلوار و رئیس شیلات تنگستان از حوضچه های پرورش ماهی دربخش دلوار بازدید کردند
فرماندار تنگستان به اتفاق مدیرکل شیلات استان ، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان  ، بخشدار دلوار و رئیس شیلات تنگستان از  حوضچه های پرورش ماهی دربخش دلوار بازدید کردند
   1396/8/21 10:38        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :