یکشنبه 06 اسفند 1396
فرماندار تنگستان به اتفاق مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ،معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری و بخشدارمرکزی شهرستان از راه عالی شهر به بنه گز و اهرم به دلوار بازدید کردند
فرماندار تنگستان  به اتفاق مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ،معاون برنامه ریزی  وامور عمرانی فرمانداری و بخشدارمرکزی شهرستان از راه عالی شهر به بنه گز و اهرم به دلوار بازدید کردند
   1396/8/22 10:36        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :